EFL-i eesmärgid:

Huvikaitse

EFL soovib tagada füsioterapeutidele nende huvide, sh töö-, sotsiaal- ja kutsealaste huvide kaitse ning esindatuse.

Areng

EFL soovib tõsta Eesti füsioterapeutide professionaalsust ning suurendada eriala rolli nii ühiskonnas kui ka tervishoiusüsteemis

Mainekorraldus

EFL-i missiooniks on eriala tutvustamine ja propageerimine, et tagada füsioteraapia eriala järjepidevus.

Miks astuda Eesti Füsioterapeutide Liidu liikmeks?

  • Võimalus kaasa rääkida füsioteraapia eriala kujundamisel
  • Soodustused koolitustel osalemisel
  • Physioplus keskkonna kasutamise võimalus
  • Hääleõigus aastakoosolekul
  • Erialane ja juriidiline abi EFL-i poolt
  • Ametiühingu liikmena esindatus läbirääkimistel riigiga
EFL