Eesti Füsioterapeutide Liidu juhatuses on:

Eesti Füsioterapeutide Liidu (EFL) peamised eesmärgid/tegevussuunad aastani 2024:

 • Eesti õigusaktides on ühtselt määratletud, et füsioteraapia teenust tohib pakkuda füsioteraapia kõrgharidust ja/või kutsetunnistust omav füsioterapeut.
 • EFLi liikmeteks on vähemalt pooled Eesti füsioterapeudid (vähemalt 500).
 • EFL on usaldusväärne ja hinnatud koostöö- ning läbirääkimiste partner liidu liikmetele, poliitikakujundajatele, teenuse rahastajatele, koostööpartneritele ja tööandjatele sh füsioteraapiat puudutavates küsimustes pöördutakse EFLi poole.
 • Toimib füsioterapeudi kutsesüsteem ja EFL on jätkuvalt kutse andja.
 • Füsioteraapia teenus on tervishoiu esmatasandil kättesaadav kogu Eesti piires.
 • EFL on aktiivne partner füsioterapeute koolitavatele kõrgkoolidele füsioteraapia kõrghariduse arendamisel.

Revisjonikomisjonis on:

 • Kadri Medijainen
 • Eva Mengel
 • Priit Eelmäe

Juhatus ja revisjonikomisjon valiti EFLI üldkoosolekul 21.06.2021. Valimisperiood on 3 aastat.

EFLi töögruppide eesmärk on koondada mõnes spetsiifilises füsioteraapia valdkonnas tegutsevaid / valdkonnast huvituvaid füsioterapeute ning pakkuda võimalust vahetada kogemusi, üksteiselt õppida ning edendada valdkonda. Hetkel on EFL-il kaheksa füsioteraapia valdkondade töögruppi:

 1. Vaimse tervise füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Marin Rändur, marinrandur@gmail.com
 2. Respiratoorse füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Hedi Kähär, hedikahar@gmail.com
 3. Tööfüsioteraapia töögrupp – eestvedaja Liina Pääbo, liinapaabo@gmail.com
 4. Amputatsioonijärgse füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Anastassia Šipilova, anastassia.shipilova@gmail.com 
 5. Vaagnapõhja füsioteraapia töögrupp – eestvedaja Anete Peterson, anete.peterson@gmail.com
 6. Kehalise aktiivsuse edendamise töögrupp – eestvedaja Eda Vallimäe, edavallimae@gmail.com
 7. Erapraksiste töögrupp – eestvedaja Mikk Pärn, mikkparn@gmail.com
 8. Noorliikmete töögrupp – eestvedaja Hanna-Liina Kingsep, hannaliina.kingsep@gmail.com

Grupiga liitumiseks palume kirjutada SIIT või töögrupi juhtidele.

Miks astuda Eesti Füsioterapeutide Liidu liikmeks?

Liikmemaksu tasumine

EFL