Kes taotlevad?

Tegevusluba on nõutav kõigilt füsioteraapia teenust osutavatelt praksistelt alates 01.07.2024.

Muude teenuste nagu massaaž, tööergonoomika nõustamine jms osutamiseks ei ole tegevusluba vaja.

Tuleb vaid teada, et sellisel puhul ei ole füsioterapeut võrdsustatud tervishoiutöötajaga ning ta ei osuta sel puhul tervishoiuteenust.

 

Kui praksisel on mitu tegevuskohta siis tuleb tegevusluba taotleda eraldi kõikidele tegevuskohtadele.

 

Tegevusloale tuleb kanda kõik töötajad kes hakkavad osutama füsioteraapia teenust.

Kuidas taotleda?
  • Täida avaldus
  • Lisa juurde ruumide kasutusõigust tõendavad dokumendid (rendileping, ruumide omaniku kinnituskiri või nõusolek, omandiõigust kinnitav dokument)
  • Liitu mõne Tervishoiu infosüsteemiga liidestatud tarkvaraga. VALIK TARKVARADEST 
  • Veendu et hoonel milles teenust osutad on olemas kasutusluba ja lisa juurde ruumiplaan. Kasutusloa olemasolu saad kontrollida EHR-ist (Otsi esmalt aadressi järgi hoone, seejärel klikkides majale leiate Ehitisregistri koodi. Avanenud aknas leiate Ehitise dokumendid alt Kasutusteatise)
  • Täida ära Terviseameti tabel Iseseisva füsioteraapia teenuse osutamise nõuete kohta
  • Veendu et sul on olemas kõikide töötajate haridust tõendavad dokumendid
  • Veendu et sul oleks töötajate nõusolekud Tervishoiuasutuses töötamise kohta.
  • Tasu riigilõiv
  • Alusta tegevusloa taotlemist MEDRE infosüsteemis
EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: