Maksuvaba teenus

Kui praksisel on tegevusluba siis on Füsioteraapia teenus Tervishoiuteenus sõltumata, kas teenust osutatakse Tervisekassa raha eest või patsiendi omafinantseeringul. S.t, et vastavalt KMS § 16. lg 2 alusel on Füsioteraapia teenus maksuvaba käive ehk sellele ei lisata käibemaksu ka juhul kui teenust osutatakse üle KM-kohusluse piiri (40000€ aastas)

Seadus

Füsioteraapia teenuse sisu reguleerib Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (TTKS)

 • § 2. Tervishoiuteenus
  (1) Tervishoiuteenus on tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgistuse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist või haiguse ägenemist ning taastada tervist.
 • § 3. Tervishoiutöötaja

  (6) Kui isik osutab ravi ja on registreeritud tervishoiukorralduse infosüsteemis, on tervishoiutöötajaga võrdsustatud:

  1) füsioterapeut;
  2) kliiniline psühholoog;
  3) logopeed.

   

 • § 23. Füsioteraapia
  Füsioteraapia on ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida ravi eesmärgil osutab füsioterapeut koos pere- või eriarstiga või iseseisvalt.

  § 23. Füsioteraapia iseseisev osutamine ravi eesmärgil
  (1) Iseseisvalt võib füsioteraapiat ravi eesmärgil osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või füüsilisest isikust ettevõtja.

  (2) Iseseisvalt võib füsioteraapiat osutada vaid ambulatoorselt.

  (3) Ravi eesmärgil iseseisva füsioteraapia osutamise tingimused ja nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

  § 23. Iseseisva füsioteraapia rahastamine
  (1) Ravi eesmärgil ravikindlustusega hõlmatud isikule osutatud iseseisva füsioteraapia eest tasub Tervisekassa ravikindlustuse seaduses sätestatud korras.

  (2) Ravikindlustusega hõlmamata isik tasub iseseisva füsioteraapia eest ise.

Tervisekassaga lepingu sõlmismit reguleerib Ravikindlustusseadus.

Määrus

Teenuse osutamisel tuleb järgida määrust: Füsioteraapia, logopeedilise ravi ja psühholoogilise ravi iseseisev osutamine

 

Dokumenteerimisel tuleb järgida määrust: Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord

 

Ravi osutamisel ja ravijärjekorra pidamisel tuleb juhinduda määrusest: Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded 

 

Ravi kvaliteedis tuleb juhinduda ministri kehtestatud määrusest: Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded

Andmekaitse

Terviseandmete töötlemist reguleerib TTKS § 4

Vastutuskindlustus

Antud kohustust reguleerib Tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seadus

 

Praksisel on alates 01.07.2024 kohustus sõlmida vastutuskindlustuse leping seadusega sätestatud korras vabalt valitud kindlustusseltsiga

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: