Head füsioterapeudid!


Kutsekoja Tervishoiu kutsenõukogu kinnitas 29. mail 2020 uuendatud EFLi kutse andmise korra.
Sellega seoses kuulutame välja füsioterapeudi kutse andmise perioodil 01.08.2020 – 30.11.2020.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taotlemise eeltingimused on:

 1. füsioteraapiaalane magistritasemel haridus või
 2. füsioteraapiaalane bakalaureusetasemel haridus või
 3. füsioteraapiaalane rakenduslik kõrgharidus või
 4. liikumisravi-/ravikehakultuurialane haridus ning vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast
  töökogemust viimase 5 aasta jooksul või
 5. meditsiini- ja/või kehakultuurialane kõrgharidus ja Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus,
  vähemalt 2,5 aastat füsioteraapiaalast töökogemust viimase 5 aasta jooksul ning 5 EAP
  ulatuses füsioteraapiaalaseid täiendkoolitusi viimase viie aasta jooksul.

Kutse füsioterapeut, tase 7 taastõendamise eeltingimused:

 1. varasem Füsioterapeut, tase 7 kutsetunnistus, mille kehtivuse tähtajast ei ole möödunud rohkem kui 1 aasta;
 2. füsioteraapiaalane töökogemus viimase viie aasta jooksul vähemalt 2,5 aastat täiskoormusega (arvestuslikult);
 3. viimase viie aasta jooksul on taotleja läbinud vähemalt 5 EAP ulatuses täiendkoolitusi.

Juhul kui taotlejal ei ole täidetud kutse taastõendamise eeltingimused, toimub kutse andmine vastavalt kutse esmataotlemise tingimustele.

Kutse taotlemiseks ja taastõendamiseks vajalikud uuendatud dokumendid ja muu vajaliku
informatsiooni leiate uuelt EFLi kodulehelt Füsioterapeudile alamlehe alt.

INFOKS: 2019. aasta 1. jaanuaril jõustunud kutseseaduse muudatuste kohaselt ei ole paberkandjal
kutsetunnistuse väljastamine enam kohustuslik. Taotlejale antud kutse kantakse kutseregistrisse.
Paberkandjal kutsetunnistus väljastatakse kutse saanud isikule tema taotlusel (vt kutseseadus, §15 lg
1). Paberkandjal kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolu korral kutseregistris (vt
kutseseadus, §21 lg 4).

Lisainformatsiooni kutse taotlemise ja taastõendamise kohta on võimalik lugeda EFLi kodulehelt või
küsida EFLi kutsekomisjoni esimehelt Katrin Kõrelt (katrin.kore@efl.ee).

Lugupidamisega
Katrin Kõre
EFL kutsekomisjoni esimees
kutse@efl.ee
mob. +372 53 60 3122

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: