EFLi üldkoosolek toimub reedel, 12. juunil, kell 14.30-16.00 veebikoosolekuna!

Ühtlasi toimub samal päeval alates kell 10 Tallinna Perearstide Seltsi kevadkonverents koostöös Eesti Füsioterapeutide Liiduga „Murrame müüte!“, samuti veebis.

Konverents on EFLi liikmetele tasuta, mitte-liikmetele 70 EUR. Mitte-liikmed on igati oodatud liikmeks astuma, seda saab teha siin.

Konverentsi info ja registreerumine
EFLi üldkoosoleku PÄEVAKORD 14.30-16.00

  • ülevaade aastast 2019
  • aasta plaanid ja eelarve
  • revisjonikomisjoni tagasiside
  • aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  • aasta eelarve kinnitamine
  • arutelu ja jooksvad teemad

Üldkoosolek on otsustusvõimeline juhul kui hääletavad vähemalt POOLED EFLi LIIKMED ehk vähemalt 174 liiget!

EFLi juhatuse hinnangul on eriolukorra järgsel perioodil ka volikirjadega võimatu nii kõrget hääletajate arvu saavutada, seega Liidu põhikirjast lähtuvalt kutsume kokku teise üldkoosoleku (e-koosolekuna) 26. juunil, mis on otsustusvõimeline olenematult hääletajate arvust.

Väljavõte põhikirjas: 4.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui hääletamisel osaleb vähemalt 50% Liidu tegev- ja noorliikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, peab juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuma teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust.

Täpsemad juhised saadame registreerunutele õige pea!

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: