1. märtsil algab vastuvõtt Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rahvusvahelisele füsioteraapia
magistriõppekavale. 27. veebruaril toimub õppest huvitunutele infotund ja avasündmus, kus
on võimalik osaleda nii kõrgkoolis kohapeal kui ka veebis.


“Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis on füsioterapeute rakenduskõrghariduse tasemel koolitatud üle
20 aasta, mistõttu on magistriõppe avamine loogiline jätk õppekava ning valdkonna
arengus,” selgitas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioteraapia ja tervisekaitse osakonna juhataja
Kristi Vahur. “Füsioterapeudi vastutusala autonoomse spetsialistina tervishoius on
laienenud, mistõttu valdkond ja ühiskond tervikuna vajavad pädevaid spetsialiste, kes
suudaksid vajaduspõhiselt füsioteraapiateenuseid pakkuda ja arendada. Luu- ja lihaskonnaga
seotud probleemid on tänapäeval kõige suuremad tööga seotud vaevuste põhjustajateks,
kui sinna lisada elanikkonna vananemisega seotud väljakutsed, on füsioterapeutide
tervisedenduslik roll inimeste tervisekäitumise kujundamisel, funktsioneerimisvõime ja
elukvaliteedi toetamisel tulevikus veelgi olulisem. Füsioteraapia magistriõppekava sisu
kujundamisel ongi silmas peetud just neid väljakutseid.”


Vahur lisas, et nii nagu füsioteraapia rakenduskõrgharidusõppes on ka füsioteraapia
magistriõppekavas olulisel kohal koostöö tööandjatega, aga ka rahvusvaheliste ekspertidega.
Sellest tulenevalt on ka avatav magistriõppekava ingliskeelne, et läbi rahvusvaheliste
teadmiste võimaldada magistrantidele kvaliteetne kraadiõpe.


Vastuvõtt füsioterapeudi magistriõppekavale algab 2024. aasta märtsis ning esimene kursus
alustab õpingutega 2025. aasta jaanuaris. Õpe on kaheaastane, ingliskeelne ja tasuline.
Lisainfo kodulehel: nooruse.ee/physiotherapy. Õppest huvitunutele toimub ka 27. veebruaril
kell 15.00 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, ruum 007) infotund ja avasündmus,
millest toimub ka ülekanne veebi. Kohapeal on võimalus enne sündmust osaleda ka
töötubades! Infotunnis osalemiseks nii kohapeal kui ka veebis on vajalik registreerumine siin.


Lisaks rahvusvahelisele füsioteraapia magistriõppekavale on Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis
võimalus õppida ingliskeelsel radiograafia magistriõppekaval ning samuti eestikeelsel
terviseteaduse magistriõppekaval. Kõrgkoolis on kuus rakenduskõrghariduse ja kuus
kutseõppe õppekava. Lisainfo kodulehelt nooruse.ee.

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: