Jaanuarist 2021 on läbi haigekassa tervishoiuteenuste loetelu (TTL) uuendamise kättesaadavad mitmed uued ravivõimalused, sh kaugfüsioteraapia. 2020 kevadel oli kaugvastuvõtte ja kaugteraapiaid võimalik osutada erandkorras. Alates 1. jaanuarist võimaldatakse ka füsioterapeutide, tegevusterapeutide, kliiniliste psühholoogide ja logopeedide kaugteraapiaid. Kaugteraapiatel on võimalus parandada ravi järjepidevust, kättesaadavust ja vähendada inimeste jaoks omaosalust. Hinnangu, kas patsiendile saab kaugteraapiat üle videolahenduse osutada, teeb spetsialist ning see peab toimuma kokkulepitud ajal ja ka inimesele sobima.

Eesti haigekassa ja Eesti Füsioterapeutide Liit füsioterapeut Piret Tamme eestvedamisel on koostanud kaugfüsioteraapia juhendmaterjalid.

Tutvu ja vajadusel levita juhendmaterjale:

·       Kaugfüsioteraapia juhend patsiendile

·       Kaugfüsioteraapia juhend füsioterapeudile

·       Kaugfüsioteraapia juhend organisatsioonile

·       Kaugfüsioteraapia juhend – koondmaterjal

·       Meelespea A4 – füsioterapeudile

·       Meelespea A4 – patsiendile

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: