On hea meel teatada, et Tartu Tervishoiu Kõrgkooli füsioterapeudi õppekava on alustanud
rahvusvahelist projektialast koostööd Türgi, Leedu ja Rumeenia kõrgkoolidega. Euroopa Liidu
projekti “Clinical Key for Electrical Stimulation in Physiotherapy and Rehabilitation /
CK4Stim” (2022-2024)
eesmärgiks on välja töötada nii ingliskeelne kui iga projektis osaleva
partnerriigi rahvuskeelne elektrostimulatsiooni teemaline õppematerjal trükisena ja virtuaalse
kursusena. Õppematerjal on mõeldud tasuta kasutamiseks ülemaailmselt kõikidele
füsioterapeutidele.


Projekti raames toimus esimene rahvusvaheline kohtumine 8.-9. juunil 2022 Türgis, Pamukkale
Ülikoolis. Ühe olulise teemana käsitleti iga partnerriigi füsioterapeutide elektrilise stimulatsiooni
alaste teadmiste, oskuste ning hoiakute kohta informatsiooni kogumist, saamaks sisendit
õppematerjali koostamiseks. Peatselt on võimalik ka kõikidel Eesti füsioterapeutidel
küsimustikule vastates anda oluline panus vajaliku õppematerjali valmimiseks.

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: