Hea eriala selts!

Alates 1. juulist 2024 muutub perearsti fondide kaudu füsioteraapia, logopeedia ja kliinilise psühholoogia teenuste rahastamine. Jagame teile infot, mis muutub võrreldes senise süsteemiga. Julgustame Teid infot jagama ka enda seltsi liikmetega!

Taustast:

01.10.2023 jõustus õigusruumi muudatus, millega said iseseisvad füsioterapeudid, logopeedid ja kliinilised psühholoogid (edaspidi: THS) võrdsustatud tervishoiutöötajatega. Neil tekkis võimalus taotleda asutusele Terviseameti tegevusluba raviteenuse osutamiseks ning kui THS on kantud asutuse tegevusloale saab ta unikaalse tervishoiutöötaja koodi. Muudatus annab THS-le võimaluse ligipääsuks tervise infosüsteemi ja dokumenteerida enda ravitegevus ning osutada teenuseid iseseisvalt.
Alates 2024.aasta jaanuarist on Tervisekassa sõlminud taotluse teel ravi rahastamise lepinguid teenuseosutajatega (lepingu info Tervisekassa kodulehel), kes pakuvad iseseisva THS teenuseid, so logopeedi, kliinilise psühholoogi või füsioterapeudi teenuseid. (Tervisekassa lepingupartnerite info on lisatud all pool)

Kuni 30.06.2024 toimib paralleelselt kaks süsteemi:

perearstid suunavad patsiente teenustele perearsti fondide raames, kus rahastus käib läbi perearsti ehk esmatasandi lepingumahu ja
samaaegselt toimib ka teenuste rahastus THS teenuse osutaja ja Tervisekassa vahelise lepingu kaudu.
Kuidas toimub teenuse rahastamine peale 01.07.2024 ehk üleminekuperioodi lõppedes?

Kui patsiendi esimene vastuvõtu aeg THS-i juurde oli enne 01.07.2024, siis (olenemata kas THS on/ei ole Tervisekassa lepingupartner alates 01.07.2024):


-patsiendi raviteekond kestab kuni ravi lõpuni (või hiljemalt 30.septembrini 2024) THS teenuse osutaja juures;

-raviarve esitajaks Tervisekassale on isiku teenusele suunanud perearst.

Oluline on tähele panna, et enne 01.07 alustatud ja pooleli olevad ravijuhtumid saavad tasutud senisel viisil.

Siinkohal on oluline meeles pidada, et selliselt käsitletud patsientide raviarved peaksid jõudma perearstini 30.septembriks 2024.

Kui patsiendi esimene vastuvõtu aeg THS-i juurde on peale 01.07.2024 ning isik on registreerunud teenusele enne 01.07.2024, siis tekib erisus rahastuse osas, olenevalt, kas THS on 01.07.2024 seisuga Tervisekassa lepingupartner või mitte järgnevalt:


Kui THS on alates 01.07 Tervisekassa lepingupartner ja patsiendi esmane vastuvõtt THS juures on peale 01.07.2024, toimub teenuse rahastamine Tervisekassa ja THS-i lepingu mahust ehk ravi rahastamise lepingust.
-patsiendi raviteekond kestab kuni ravi lõpuni THS teenuse osutaja juures.

-raviarve esitajaks Tervisekassale on Tervisekassa ravi rahastamise lepingupartner (THS teenuse osutaja).

NB! Patsiendilt ei tohi küsida Tervisekassa poolt tasustava teenuse eest omaosalust ega visiiditasu.

Kui THS ei ole alates 01.07 Tervisekassa lepingupartner ja patsiendi esmane vastuvõtt THS juures on peale 01.07.2024 siis toimub teenuse rahastamine endiselt läbi perearsti.
-patsiendi raviteekond kestab kuni ravi lõpuni (või hiljemalt 30.septembrini 2024) THS teenuse osutaja juures, kuid siinkohal on oluline meeles pidada, et selliselt käsitletud patsientide raviarved peaksid jõudma perearstini 30.septembriks. 2024.

-raviarve esitajaks Tervisekassale on patsiendi teenusele suunanud perearst.

Lisaks juhime tähelepanu järgnevale:

Patsient ei saa peale 01.07.2024 registreerida Tervisekassa rahastusel THS teenusele Tervisekassaga mitte lepingut omavasse asutusse. Kui patsient soovib end registreerida peale 01.07.2024 perearsti saatekirjaga THS teenusele asutusse, mis ei ole Tervisekassa lepingupartner, siis on teenus tasuline.


Asutusel on kohustus inimest teavitada kui teenus on tasuline!
Tervisekassa lepingupartnerite info on leitav siit:


https://www.tervisekassa.ee/inimesele/arsti-ja-oendusabi/tervisekassa-lepingupartnerid/tervishoiuspetsialistid

Alates 01.07.2024 peavad kõigil ravi eesmärgil THS teenuse osutajatel olema Terviseameti tegevusluba ja dokumenteerima ravitegevuse tervise infosüsteemi, olenemata lepingu olemasolust Tervisekassaga.

Tervist soovides!

SIGNE BORISSOV
Teenusejuht
Partnersuhtluse osakond

E: signe.borissov@tervisekassa.ee
Riia tn 142, Tartu

EFL
Liitu erafüsioteraapia uudiskirja saajatega: